Agenda 1 februari 2021

Agenda 1 februari 2021

De spreker op deze bijeenkomst was prof. dr. Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit. Oorspronkelijk gepromoveerd als wiskundige houdt hij zich sinds 1994 bezig met onderzoek naar crisisbeheersing en proportioneel veiligheidsbeleid. Ira Helsloot was één van de eersten in ons land die publiekelijk de vraag stelde of het corona-beleid wel proportioneel is. Staan alle maatregelen en de gevolgen daarvan wel in verhouding tot de directe schade die corona teweegbrengt? Ira is ervan overtuigd dat de huidige maatregelen meer schade aan de volksgezondheid toebrengen dan ze aan winst opleveren.