Agenda 15 juni 2021

Agenda 15 juni 2021

Hierbij nodigen wij jullie weer van harte uit om onze bijeenkomst bij te wonen. De teams uitnodiging ontvangen jullie weer separaat.

De agenda is als volgt:

  • Elsabé pitcht het boek: 
    Over Leven, ‘Nog ’n stukje humor’ (2020)
    Auteur: Peter B. Boorsma  (Grondlegger NNR)
  • Prof. Dr. Christa Boer
    Thema NNR 2021: Moed en intuïtie

#zoujijwatzeggen?

Stel je eens voor dat jezelf in het ziekenhuis terecht komt.  Wat je hoopt is dat de teams die aan je bed staan weten wat ze doen en dat iedereen in staat is om onveilige situaties te melden. 

Stel je eens voor dat die o zo belangrijke sociale onveiligheid ontbreekt.  Hoe zou jij je voelen?  Zou jij wat zeggen? … en dat geldt natuurlijk voor iedereen die in de organisatie werkt.

Prof.dr. Christa Boer is vice-decaan onderwijs in Amsterdam UMC en verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij werkte lange tijd binnen de operatiekamers als onderzoekshoogleraar. Zij startte twee jaar geleden de campagne #zouikwatzeggen rondom grensoverschrijdend gedrag in de geneeskundeopleiding.

Overheden hebben vaak de neiging om moeilijke thema’s met codes en reglementen af te dekken. Maar sociale veiligheid is niet te borgen met richtlijnen, want grenzen zijn individueel bepaald en er is vaak geen goede meld- en handhavingssystematiek rond dit thema. Om tot een veiliger leer- en werkklimaat te komen in ziekenhuizen zijn ambassadeurs nodig in de hoogste bestuurslagen die het gesprek aan durven te gaan. Durf jij dit gesprek ook aan te gaan? Christa Boer zal vertellen over haar campagne die jonge mensen moet steunen en empoweren, en de moed die nodig is om een cultuuromslag te bewerkstelligen binnen een ziekenhuisomgeving.

Christa Boer is een gepassioneerde story teller.  Ze zal met haar bevlogenheid je mee nemen en een kijkje geven in het DNA van een ziekenhuis omgeving.