Agenda 17 maart 2021

Agenda 17 maart 2021

Bij deze bijeenkomst was het thema: network accidents: ‘faalmechanismen’ in netwerkbestuur. Te gast was Stavros Zouridis. Stavros is hoogleraar bestuurswetenschappen aan Tilburg University en Raadslid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Waarom netwerkbestuur faalt? En wat er aan te doen…

In de praktijk en de wetenschap wordt netwerkbestuur de hemel in geprezen: netwerken zouden beter dan organisaties ‘wicked problems’ kunnen aanpakken, samenwerking in netwerken werkt beter dan de competitie in markten en netwerkbestuur is veel meer ‘agile’ dan overheidssturing. Van voedselveiligheid tot digitale veiligheid, van grote evenementen tot en met de organisatie van de zorg, alles is netwerkbestuur geworden. Onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid laat echter ook de keerzijden zien. Ook netwerkbestuur kan falen of, beter gezegd, er bestaat ook zoiets als ‘network accidents’. Stavros benoemt vanuit recent OvV-onderzoek enkele ‘faalmechanismen’ in netwerkbestuur, zoals netwerkverlamming: als partijen naar elkaar kijken en niemand in actie komt om een ongeval te voorkomen.

Een samenvatting van zijn presentatie is als blog opgenomen.