Agenda 25 november 2020

Agenda 25 november 2020

Johan de Wit (Technical Officer Enterprise Security bij Siemens Nederland en lid van de Expertgroep van het Nationaal Cyber Security Center (ministerie J&V)) ging in op het thema IT security vs OT security.  Naast IT security vraagt de veiligheid van Operational Technology (OT) systemen steeds meer onze aandacht. OT security heeft vooral betrekking op kritische infrastructuren. OT systemen vind je overal, in de voedingsmiddelenindustrie, chemische industrie, aansturing van verkeersinfrastructuur, watermanagement, toegangscontroles, kerncentrales etc. Wanneer OT systemen uitvallen of worden aangevallen, kunnen grote maatschappelijke verstoringen optreden met ernstige gevolgen. Iedere organisatie heeft OT systemen maar men is zich er vaak niet van bewust. 

Johan vergrootte onze kennis en bewustzijn rond OT systemen. Hij stipte de verschillen tussen IT en OT geduid, dreigingen en kwetsbaarheden aan en het probleem van organisatorische silo’s .