26 april 2021

26 april 2021

De volgende bijeenkomst, nog steeds via Teams, is op maandag 26 april, van 17:00 tot 18:30.

Voor deze sessie zal Fionnuala Herder Wynne de Keynote speaker zijn.

Thema: Psychological Safety, het fundament voor Veiligheid & Risico Management

Ze zal ons op haar bevlogen wijze meenemen in een thema, waarvan iedereen weet dat het belangrijk is maar vaak aan voorbij wordt gegaan omdat het eenvoudiger is om te zwijgen ( Silence) dan wel te spreken ( Voicing).

Er is ontzettend veel wetenschappelijk onderzoek verricht op dit terrein. Amy Edmondson heeft in haar boek “ The FEARLESS ORGANIZATION “  aangetoond wat de consequenties zijn van Silence ipv Voicing.

De klokkenluider wordt meestal gekilled.

De interactieve workshop/presentatie zal in het Engels zijn.  Fi verstaat Nederlands, dus mensen kunnen gewoon in het Nederlands vragen stellen.

We gaan spreken over het fundament van Risico & Veiligheidsmanagement.  Psychological Safety

Workshop elements | 60 min interactive experiential workshop

 • SPOM ( Shared Pool of Meaning)  what is psychological safety?
 • How is it foundational for performance? Managing Risks & Opportunity
 • Why are the stakes so high? Why is it so difficult? Understanding the neuroscience. 
 • What if…? we could create deeply inclusive professional environments where people fearlessly challenge, question and contribute the very best of themselves?  

Jaarvergadering

Dit keer hebben we, naast het financiële jaarverslag ook een inhoudelijk jaarverslag 2020 gemaakt en een jaarplan 2021. Dat laatste bevat een aantal vragen die we met jullie in de vergadering willen bespreken. 

Agenda:

 • Presentatie van de spreker
 • Start jaarvergadering
  • Notulen jaarvergadering 2019 (zie de email)                     
  • Jaarverslag 2020 (zie de email)
  • Financieel jaarverslag 2020 (zie de email)
  • Reactie kascommissie op financieel jaarverslag 2020 (wordt nagezonden)
  • Jaarplan 2021 inclusief de vragen die we met jullie willen bespreken (zie de email).