Agenda 1 februari 2022

Agenda 1 februari 2022

We gaan het jaar 2022 weer goed beginnen! Onder het motto een goed begin is beter dan….!  Hebben wij wij voor de aftrap een fantastische spreker en visionair gevraagd om ons mee te nemen in de wereld van ANTROPOCENE. (REALISTISCHE TOEKOMST SCENARIOS’ en impact op Moeder Aarde als gevolg van menselijk ingrijpen)

Verder ook weer de presentatie van een bijzonder boek, zie hieronder, en we attenderen jullie ook op het voorstel voor de contributieverhoging dat wij willen bespreken. In de bijlage bij de uitnodigingsmail treffen jullie dit voorstel aan.

Deze digitale bijeenkomst MAG JE NIET MISSEN omdat het je op bijzondere wijze inzicht gaat krijgen in oplossingsrichtingen. Is het over twaalven of is er nog hoop? De uitnodiging staat reeds in jullie agenda.

Onderstaand treffen jullie nog een korte samenvatting en de bijlagen bij de mail bevatten interessante aanvullende informatie waarin het gepresenteerde gedachtegoed besproken wordt.

Toelichting op de bijeenkomst

Het Antropoceen is de voorgestelde naam van het tijdperk waarin, onze Planeet, het Aardse klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van menselijke activiteit. 

We naderen een fundamentele stap in de evolutie van onze beschaving, een evolutionaire sprong die waarschijnlijk maar weinig beschavingen in het universum konden overwinnen. Moeten we bang zijn? Nee, maar we moeten op de hoogte zijn. We weten niet waar dit avontuur ons naartoe zal brengen, maar één ding is zeker: met een business as usual-aanpak zullen we nergens naartoe gaan. We moeten in plaats daarvan erkennen dat we nu leven ​​in een ecosysteem van ontwrichtende singulariteiten en het zou ons moeten aanmoedigen – zelfs eisen- een andere maar mogelijke toekomst te verbeelden. Niet al slaapwandelend in een zoveelste crisis te belanden.

Dus opnieuw aandacht voor toekomstige Scenario’s die het leven op onze planeet bedreigen maar ook oplossingsrichtingen vanuit een integraal perspectief.  

Het nieuwe paradigma

“Elk deeltje draagt met zich mee de elementen van het geheel”   Alles hangt samen met alles. Er is een evolutionair proces gaande waarbij oude materiële en wetenschappelijke paradigma’s aan erosie onderhevig zijn.  Wicked Problems & Complexiteit vragen om totaal nieuwe benadering.  

We zijn heel goed in staat om lineaire verandering van individuele variabelen waar te nemen, maar we zijn slecht toegerust om systemische verandering waar te nemen. Dit zorgt ervoor dat we de omvang onderschatten en blind lijken voor opkomende niet-lineaire systemische verschuivingen. Dit brengt grote risico’s met zich mee! Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste hebben we in de moderne samenleving de neiging om te specialiseren, wat de blik vernauwt. Ten tweede zijn velen, vooral in westerse samenlevingen, geneigd om overwegend logische en reductionistische denkprocessen te gebruiken om verandering te begrijpen.

Een nieuw transformatieparadigma ontwikkelt zich tegen de achtergrond van escalerende ecologische, economisch, sociale uitdagingen en (geo-) politieke uitdagingen. Dit in termen van de alternatieve toekomstperspectieven. Misschien moeten we de toekomst niet zien als een utopisch eindpunt, maar als een evoluerend complex systeem.

Inhoud presentatie (sheets zijn in het Engels, uitgesproken tekst in Rotterdams).

  • Welcome in the Antropocene;
  • What’s happening? Sensing the signals of change.
  • What’s next? Future of infinite possibilities ….  and great responsibilities.
  • How can a decision Support tool help us?
  • Where will you draw the line? Future trajectories… or desired future?
  • Making sense of future change.The pathway of transformation
  • Reflections (and actions)?

Achtergrond Arie Voorburg

Arie Voorburg begon zijn werkzame leven als officier bij de Nederlandse koopvaardij. Na zo’n tien jaar op zee, volgde hij zijn tweede passie en ging hij systeemecologie, biofysica en filosofie studeren.  Hij is gefascineerd door het fenomeen stad in al zijn mooie en duistere kanten en al twee decennia actief op het gebied van ecologie, biodiversiteit, duurzame ontwikkeling en complexe stedelijke vraagstukken. Arie voorburg is mede-ontwikkelaar van de socio ecological urbanism, een denkkader voor het opzetten van een netwerk van ‘dwarsdenkers’ en het initiëren van onderzoek en innovaties. 

Op dit moment werkzaam bij ARCADIS verantwoordelijk voor Innovatie & Business Development

Tenslotte geeft Arie colleges en doet onderzoek bij en met verschillende kennisinstellingen op het gebied van toekomstperspectieven en transities.

Boekpitch 

Titel: The First Rule of Safety Culture: A Counter-C-Word Manifesto (2021) 

AuteurCarsten Busch

Korte omschrijving

This book is about thinking critically about Safety Culture. The world desperately needs books with that perspective. This book is not a Safety Culture as the Path to Bliss in Five Steps-type text.

Carsten discusses Safety Culture discourse, approaches, and applications critically. For example, whether we should see culture as a tool to fix something or rather as a lens to study and understand. And if you ever wanted to become a culture architect, hopefully you will think twice after reading this.

The book also tries to offer some useful and practical suggestions for different approaches, or at least different ways to think about these subjects. 

Als je het leuk vindt, lees het dan mee. En als je ook een boek wilt pitchen laat dat dan weten aan de  NNR-Boekencommissie: Martin van Staveren en Elsabé

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

In het kader van de kennisdeling binnen ons netwerk delen we graag de kennis van ons leden. Mochten jullie ideeën hierover hebben laat het ons weten.

Derhalve voegen we het artikel van Adriaan Hagdorn toe, zijn artikel “De Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen, Betekenis voor de vervoersector in het licht van cybersecurity”, dat recent is gepubliceerd in het Tijdschrift Vervoer & Recht, 2021, nr. 5.

Het artikel bevat een overzicht van de Europese en nationale cybersecurityregelgeving die van toepassing is op de vervoersector. Deze regelgeving betreft allereerst de Europese richtlijn inzake netwerk- en informatiebeveiliging uit 2016 (de zogenaamde “NIB-richtlijn”) en de implementatie daarvan in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) en onderliggende regelgeving in Nederland. Van belang is onder meer dat de vervoermodaliteiten als “vitaal” zijn aangemerkt en al zijn of nog worden aangewezen (zoals NS) als “Aanbieder van een Essentiële Dienst (AED)” in de zin van de Wbni.

Indien jullie hier aanvullende vragen over hebben dan kunnen jullie Adriaan altijd rechtstreeks benaderen.

Wij wensen jullie hele fijne en gezonde feestdagen en heel graag tot ziens in 2022.

Namens het bestuur

Erik van Marle