Agenda 16 mei 2023

Agenda 16 mei 2023

We zijn te gast bij Jan Bart Dekker waarvoor dank. Het adres is: Gemeente Amsterdam, Amstel 1.

We beginnen zoals gewoonlijk met inloop en een broodje vanaf 17:00 uur. Het programma is gepland van 17:30 uur tot uiterlijk 20:00 uur.

De vergadering vindt plaats in de aula C1.19 van het vergadercentrum op Amstel 1. Receptie is aan de Zwanenburgwal zijde.

Een invitatie om een dialoog aan te gaan met elkaar om een einde te maken aan de Verkramping waar Wantrouwen overheerst en Vertrouwen ver te zoeken

De spreker: Sander Klous

Wij zijn ontzettend trots dat wij een van de schrijvers van het rapport de Glazen Leider van KPMG, Sander Klous hebben weten te interesseren om voor ons netwerk te spreken. Een mooier afscheid kunnen wij Erik van Marle niet geven.

Het lijkt ons goed om jullie al enthousiast te maken voor deze bijeenkomst. Dus zorg dat je erbij bent!

Voorwoord van het rapport 

In de Nederlandse taal speelt het begrip ‘risicobereidheid’ daarbij een belangrijke rol: de mate waarin organisaties bereid zijn risico’s aan te gaan om hun doelen te bereiken. Deze term heeft een wat negatieve klank, en suggereert welhaast dat het vermijden van risico’s het hoogste doel is. Alsof we maar beter direct op de rem kunnen gaan staan als er wat mis zou kunnen gaan.

De Engelse term risk appetite klinkt een stuk optimistischer: deze impliceert dat het goed is, of zelfs noodzakelijk, om actief risico’s op te zoeken. Doordacht en onderbouwd. Want wie dat doet creëert immers waarde en maakt vooruitgang mogelijk.

Dit is meer dan een semantisch verschil. De negatieve benadering domineert, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Van verschillende kanten horen we dat de dashboards waarop wordt gestuurd, wel in het rood slaan als we te veel risico’s nemen, maar niet als er te weinig risico’s worden genomen. Dat er weerstand bestaat onder bestuurders en managers tegen het nemen van risico’s, gevoed door de angst voor negatieve gevolgen als er zaken fout gaan. Dat er verkrampte verhoudingen ontstaan door die angst. En dat wet- en regelgeving daar op veel fronten aan bijdraagt. Engelse term risk appetite klinkt een stuk optimistischer: deze impliceert dat het goed is, of zelfs noodzakelijk, om actief risico’s op te zoeken. Doordacht en onderbouwd. Want wie dat doet creëert immers waarde en maakt vooruitgang mogelijk.

Deze angst is niet alleen een slechte raadgever, maar vormt ook het zand in de motor van de maatschappelijke vooruitgang. Daarom besloot KPMG om deze thematiek nader te onderzoeken in onder meer een serie interviews en rondetafelgesprekken.

Nederlandse taal speelt het begrip ‘risicobereidheid’ daarbij een belangrijke rol: de mate waarin organisaties bereid zijn risico’s aan te gaan om hun doelen te bereiken. Deze term heeft een wat negatieve klank, en suggereert welhaast dat het vermijden van risico’s het hoogste doel is. Alsof we maar beter direct op de rem kunnen gaan staan als er wat mis zou kunnen gaan.

Eén ding werd al snel duidelijk: alle betrokken partijen willen graag een einde maken aan de verkramping, maar geen van hen is afzonder- lijk in staat om een doorbraak te forceren. Want uit die houdgreep kom je alleen in gezamenlijkheid.

In deze publicatie treft u het resultaat aan van een serie interviews en rondetafelgesprekken met (ervarings)deskundigen. Naast de losse interviews, die als geheel zijn opgenomen, treft u losse quotes die ons tijdens onze exploratie van het thema zijn opgevallen.

Egbert Eeftink Muel Kaptein Sander Klous

Volgens de programmacommissie een mooie uitdaging voor NNR.

Tot 16 mei!