Agenda 22 november 2021

Agenda 22 november 2021

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor de volgende digitale bijeenkomst op maandag 22 november van 1700 uur tot 1830 uur. Onze spreker is Saskia Werners.

Saskia Werners onderzoekt veranderingsprocessen en klimaatbestendigheid. Ze leidt het VARMAP team (Vulnerability Assessment, Risk Management & Adaptive Planning) bij de United Nations University in Bonn. Daarnaast is ze universitair docent Adaptief Waterbeheer aan Wageningen University & Research. Ze adviseerde de Nederlandse en Bengaalse overheid over lange termijn waterveiligheid. Naast de universiteit, werkte ze voor adviesbureaus, een natuurorganisatie en de overheid.

Saskia over de NNR bijeenkomst op 22 november:

In mijn team doen we onderzoek naar risico’s, in het bijzonder in de context van klimaatverandering. We benaderen risico’s als het product van gebeurtenissen, blootstelling en kwetsbaarheid. Zelf ben ik zeer geïnteresseerd hoe onze kennis van risico’s mensen kan ondersteunen in hun besluitvorming. Ik doe onderzoek naar adaptatiepaden en hoe het doordenken van mogelijke scenario’s ons helpt om beslissingen te nemen ondanks een onzekere toekomst. COVID-19 zowel als de recente overstromingen in Nederland, België en Duitsland benadrukken de complexiteit van risico’s in onze maatschappij.

In die context wil ik het bij het nationaal netwerk risicomanagement graag hebben over drie vragen:

1)      Waar zitten risico’s in het systeem?

2)      Wat motiveert verandering?

3)      Hoe kunnen we herstel vormgeven?

More about Saskia: https://ehs.unu.edu/experts/researchexperts/15769.html#profile

Een agendaverzoek volgt vanzelfsprekend ☺

Hartelijke groet namens de programmacommissie en het bestuur

Erik van Marle