Agenda 25 januari 2023

Agenda 25 januari 2023

De bijeenkomst van 29 november jl. kon helaas niet doorgaan vanwege vele late afmeldingen. We zijn daarom blij dat de sprekers van november bereid zijn om nu in januari alsnog hun verhaal voor ons te houden. We hopen daarom op een extra grote opkomst!

De bijeenkomst van 25 januari 2023 zal plaatsvinden bij NS Trefpunt, adres: Laan van Puntenburg 100 in Utrecht. Deze locatie is verreweg het makkelijkst te bereiken met de trein. Neem de uitgang Utrecht Centraal aan de stadszijde, dan direct rechtsaf, trap/traverse naar beneden en dan ca. 200 meter verder is het gebouw aan de rechterkant en ben je bij de ingang.

We beginnen met de inloop vanaf 17.00 uur, waarna het programma is gepland van 17.30 tot uiterlijk 20.00 uur.

De sprekers zijn Wilbert Tomesen en Alain Hoekstra. 

Dhr. Tomesen is sinds 1 juli 2018 voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders. Hij zal ingaan op het belang van het Huis voor Klokkenluiders en hoe het werkt. 

Alain Hoekstra werkt voor het Huis voor Klokkenluiders. Hij houdt zich al twintig jaar fulltime bezig met het thema integriteit. Het gaat daarbij vooral om de integriteit van organisaties en het bevorderen en borgen daarvan. Naast het ontwikkelen van integriteitsbeleid en -instrumenten geeft hij ook trainingen en verricht hij onderzoek.

Tijdens de NNR bijeenkomst zal hij ingaan op de condities van een goed werkende meldprocedure. Dit mede naar aanleiding van het rapport “melden met succes“:

In veel van onze NNR-bijeenkomsten wordt gesproken over de betekenis van een veiligheidscultuur. Je kan wetten en regels opstellen, maar uiteindelijk is het van belang dat mensen onveilige situaties kunnen en durven melden. In de eerste plaats intern maar als er geen gehoor voor is ook extern, bij het Huis voor Klokkenluiders. 

We verwachten concrete en directe raakvlakken met het dagelijkse werk van onze leden.

Agenda

17.30 uur Opening door Aukje en introductieronde 

17.45 uur Wilbert Tomesen 

18.00 uur Alain Hoekstra 

19.00 uur Napraten, met een borrel en een hapje

20.00 uur Afsluiting