Agenda 29 november 2022

Agenda 29 november 2022

Deze bijeenkomst zou plaatsvinden op het kantoor NARIS van Erik van Marle. Adres: Plantageweg 1, Leusden, maar is helaas wegens onvoorziene omstandigheden geannuleerd.

De bijeenkomst zal nu volgend jaar plaatsvinden en gelukkig zijn de sprekers, Wilbert Tomesen en Alain Hoekstra bereid dan alsnog hun presentatie te verzorgen. Dhr. Tomesen was eerder vice-voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens en hoofdofficier van Justitie. Sinds 1 juli 2018 is hij voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders.

Vanaf 2019 bouwde hij het Huis uit met een nieuw bestuur, verder bestaande uit Peter van der Meij en Martine Bouman. In 2022 is Tomesen als voorzitter herbenoemd voor een periode van vier jaar.

In zijn presentatie laat hij ons zien wat het belang is van het Huis voor Klokkenluiders en hoe het werkt. Het Huis richt zich veel op preventie en op de vraag hoe een veilig meldklimaat er uitziet in de directe werkomgeving. Het Huis onderscheidt drie primaire doelgroepen:

  • melders en potentiele melders,
  • hun werkgevers en
  • de media, het kanaal naar het brede publiek.

Op dit moment is het Huis actief betrokken bij het omzetten van de Europese richtlijn ter bescherming van klokkenluiders naar nationale wetgeving: Wet Bescherming Klokkenluiders.

In veel van onze NNR-bijeenkomsten wordt gesproken over de betekenis van een veiligheidscultuur. Je kan wetten en regels opstellen, maar uiteindelijk is het van belang dat mensen onveilige situaties kunnen en durven melden. In de eerste plaats intern maar als er geen gehoor voor is ook extern, bij het Huis voor Klokkenluiders.

Alain Hoekstra verzorgt een workshop waarin hij met de deelnemers de condities onderzoekt van een goed werkende meldprocedure. Dit mede naar aanleiding van het rapport “melden met succes“:

We verwachten concrete en directe raakvlakken met het dagelijkse werk van onze leden.

Alain Hoekstra werkt voor het Huis voor Klokkenluiders. Hij houdt zich al twintig jaar fulltime bezig met het thema integriteit. Het gaat daarbij vooral om de integriteit van organisaties en het bevorderen en borgen daarvan. Naast het ontwikkelen van integriteitsbeleid en -instrumenten geeft hij ook trainingen en verricht hij onderzoek.

Hoekstra was werkzaam voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en was een van de oprichters en directeuren van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare sector (BIOS).

Agenda

  • 17:30 uur Opening door Aukje en introductieronde
  • 17:45 uur Wilbert Tomesen
  • 18:00 uur Alain Hoekstra
  • 19:00 uur Napraten, borrel?
  • 20:00 uur Afsluiting