Author: webmaster

17 maart 2021

Helaas zijn wij voorlopig nog aangewezen op Microsoft TEAMS voor onze bijeenkomsten. De eerstvolgende bijeenkomst is op 17 maart en die start zoals gewoonlijk om 17.00 uur en eindigt om 18:30. De agenda volgt zodra die bekend is. ...

1 februari 2021

De spreker op deze bijeenkomst was prof. dr. Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit. Oorspronkelijk gepromoveerd als wiskundige houdt hij zich sinds 1994 bezig met onderzoek naar crisisbeheersing en proportioneel veiligheidsbeleid. Ira Helsloot was één van de eersten in ons land die publiekelijk de vraag stelde of het corona-beleid wel proportioneel is. Staan...