Een nieuw sociaal contract

Een nieuw sociaal contract

Volkskrant, 27 februari 2021 | Fascinerend is het boek dat Pieter Omtzigt er nog kort voor de verkiezingen uitperste. Net als Ouwehand doet hij aan systeemkritiek. Maar waar het Ouwehand om het perspectief van het systeem gaat, richt Omtzigt zich op de werking ervan. Hij richt zijn pijlen op de kluwen van politici, ambtenaren en media met goeddeels overlappende belangen die in zijn visie samenhokken onder de Haagse stolp.

(…)

Daarna volgt zijn eigen betoog, over Europa, over hoe Nederland wordt bestuurd aan de hand van modellen die geen ruimte voor de menselijke maat laten, over de toeslagenaffaire in engere en ruime zin.

(…)

De voorkeurszetel gaf hem de vrijheid die hem in staat stelt zijn huidige rol te spelen. Het is een rol die vaak ver van zijn eigen fractie ligt, zodat hij vrijuit over een ‘zogenaamd onafhankelijke onderzoekscommissie’ kan spreken, ook als CDA-prominenten daarvan deel uitmaken, en kan vinden dat de in Den Haag heilig verklaarde planbureaus de complexiteit van de werkelijkheid geen recht doen.

Pieter Omtzigt: Een nieuw sociaal contract. Prometheus; 224 pagina’s; € 20

Klik hier voor het artikel

Naar alle uit de media berichten