In Memoriam Rob Ellermeijer

In Memoriam Rob Ellermeijer

11 september 1958 – 8 mei 2022

Rob is een van de founding fathers van het Nationaal Netwerk Risicomanagement (NNR). Vanaf het allereerste begin is Rob een van de drijvende krachten geweest om alle initiatieven rondom het vakgebied risicomanagement te coördineren en van elkaar te laten leren. Vanaf het allereerste begin is Rob een van de drijvende krachten geweest om alle initiatieven rondom het vakgebied risicomanagement te coördineren en van elkaar te laten leren.

De eerste bijeenkomsten vonden plaats op het kantoor van EY in Utrecht waar Rob samen met onder andere Prof. mr. Pieter van Vollenhoven en Prof. Peter Boorsma gezamenlijk de basis legden onder dit netwerk. Deskundigen vanuit de Ministeries, lokale overheden alsmede toonaangevende bedrijven vormden een denktank om dit vakgebied te ontwikkelen. Rob heeft altijd zijn omvangrijke netwerk  en kennis ingezet om NNR te ondersteunen en risicomanagement binnen Nederland op de kaart te zetten.

Mede door de inspanningen van Rob is NNR gegroeid naar het netwerk wat het nu is, verbindend en vernieuwend. 2 jaar geleden is Rob teruggetreden als bestuurslid en ging hij een andere grote ambitie achterna. Wethouder van de gemeente Amstelveen. Bij zijn afscheid als bestuurslid is Rob gehuldigd tot Erelid van NNR.

Wij zullen Rob missen als verbindend persoon en als drijvende kracht. Wij wensen zijn vrouw en kinderen en naasten heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens het bestuur van NNR
Aukje Hassoldt (vz)
Elsabé Willeboordse
Anne Verbeeck
Wimjan Bos
Erik van Marle