Jaarevent 17 oktober 2024

Jaarevent 17 oktober 2024

Graag informeren wij jullie over ons jaarevent met als thema “The Human Factor: Nieuwe Risico’s in een Veranderende Context”.

Datum: 17 oktober
Tijd: 14.00 – 17.30 (met aansluitend een borrel)
Locatie: nnb (… maar zeker centraal in het land)

Tijdens deze inspirerende bijeenkomst zullen we dieper ingaan op de cruciale rol van publiek-private samenwerking. Dit evenement biedt een unieke gelegenheid om te begrijpen hoe we gezamenlijk niet alleen crises effectief kunnen beheren, maar ook proactief risico’s kunnen inschatten en duurzame veiligheid kunnen waarborgen.

Tijdens deze bijeenkomst zullen we verkennen hoe vertrouwen, als fundamentele menselijke interactie, risico’s kan mitigeren en veiligheid kan bevorderen in diverse samenwerkingsverbanden. Ons doel is om door middel van interactieve sessies, deskundige panels en netwerkmogelijkheden, de deelnemers uit te nodigen om kennis en ervaringen te delen, die zowel de theorie als de praktijk van risicomanagement verrijken.

Hoofdthema’s:

  • Vertrouwen en veiligheid: Hoe kan vertrouwen bijdragen aan een verbeterde veiligheid in private en publieke sectoren?
  • Risico als drijfveer: Onderzoeken hoe de perceptie van risico kan leiden tot innovatieve veiligheidsstrategieën.
  • Intersectorale samenwerking: Het belang van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap in het aanpakken van complexe risico’s.

Zorg ervoor dat je deze datum vrijhoudt in je agenda én informeer vast degene die je zou willen meenemen omdat hem/haar dit onderwerp vast interesseert. Een officiële uitnodiging met meer details volgt binnenkort.