Archive

Feitenkennis

Waar bij velen van ons het angstzweet uitbreekt zodra het woord 'statistiek' ter sprake komt, zag Hans Rosling het als zijn missie om het belang van data en feiten in onze kijk op de wereld aan te moedigen, en het liefst op een zo’n vermakelijk mogelijke manier. In dit opmerkelijke...

Gezondheidszorg als handelswaar

De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste zorgstelsels ter wereld. Toch wordt er voortdurend aan gesleuteld. Men is bang dat het anders onbetaalbaar zal worden. Vrije marktwerking zouden kostenstijgingen kunnen voorkomen. Maar passen markt en gezondheidszorg wel bij elkaar?...

De Risicoprofessional komt eraan

isico’s zijn altijd en overal. Verkeersongevallen, besmettelijke ziektes, woninginbraken en dalende huizenprijzen liggen op de loer. Door brand, fraude of faillissement kunnen bedrijven schade oplopen. En natuurgeweld, terroristische dreigingen en financiële crises bedreigen onze samenleving. Als individu, organisatie of samenleving worstelen we met allerlei onzekerheden. Bij het omgaan daarmee...

Het verlangen naar voorkomen

De volkswijsheid dat voorkomen beter is dan genezen, is de afgelopen decennia op tal van terreinen tot beleidsadagium verheven - of het nu gaat om het voorkomen van ongelukken en rampen, om het voorkomen van kleine criminaliteit en kindermisbruik, of om het voorkomen van opvoedingsachterstanden en ziekte. Het verlangen naar...