Archive

Havens, energietransitie en veiligheid

Slechts zes elementen maken samen een lerende organisatie mogelijk. Een Just Culture is daarbij het belangrijkste en in theorie eenvoudigste element. Zonder een Just Culture zullen de andere elementen weinig opleveren. Bovendien kan en moet een Just Culture, anders dan de andere elementen, top-down in gang worden gezet....

Luchtvaart als rolmodel?

Slechts zes elementen maken samen een lerende organisatie mogelijk. Een Just Culture is daarbij het belangrijkste en in theorie eenvoudigste element. Zonder een Just Culture zullen de andere elementen weinig opleveren. Bovendien kan en moet een Just Culture, anders dan de andere elementen, top-down in gang worden gezet....