De Kracht van Taal

Robert Geerts

In de huidige praktijk worden risicobeoordelingen vooral gebaseerd op risico’s die zich in het recente verleden hebben voorgedaan. Dit leidt tot beperkt zicht op opkomende risico’s. Deze kunnen zich in verschillende gedaanten voordoen. Soms komen ze voort uit nieuw geïdentificeerde gevaren die kunnen leiden tot een signifi-canteblootstelling. In andere gevallen betreft het risico’s uit onverwacht nieuwe of toegenomenblootstelling aan, en gevoeligheid voor, een bestaand gevaar. Het gaat dus niet altijd om nieuwe risico’s; het kunnen ook bekende risico’szijn die zich op een nieuwe manier manifesteren. Het verbeteren van het inzicht in opkomende risico’s –door betere signalering en beoordeling –moet leiden tot een robuuster voedselveiligheidssysteem,waarin bedrijven en overheden minder vaak verrast worden en consumenten minder gezondheidsschade ondervinden.

Gepresenteerd op 17 september 2019

 

terug naar het overzicht