IT Security vs OT Security

Johan de Wit

Naast IT security vraagt de veiligheid van Operational Technology (OT) systemen steeds meer onze aandacht. OT security heeft vooral betrekking op kritische infrastructuren. OT systemen vind je overal, in de voedingsmiddelenindustrie, chemische industrie, aansturing van verkeersinfrastructuur, watermanagement, toegangscontroles, kerncentrales etc. Wanneer OT systemen uitvallen of worden aangevallen, kunnen grote maatschappelijke verstoringen optreden met ernstige gevolgen. Iedere organisatie heeft OT systemen maar men is zich er vaak niet van bewust.

De presentatie van Johan de Wit is bedoeld om de kennis en het bewustzijn rond OT systemen te vergroten onder risico-professionals. Tijdens deze bijeenkomst worden de verschillen tussen IT en OT geduid, dreigingen en kwetsbaarheden aangestipt en het probleem van organisatorische silo’s benoemd. Johan de Wit is Technical Officer Enterprise Security bij Siemens Nederland en onder andere ook lid van de Expertgroep van het Nationaal Cyber Security Center (ministerie J&V), waar dit thema centraal staat.

Gepresenteerd op 25 november 2020

 

terug naar het overzicht