Risk Type Compass

Amba Zeggen

Amba Zeggen kwam er tijdens haar studie wiskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam achter dat zij haar kennis wilde toepassen in de financiële wereld. De val van Barings en het faillissement van LTCM in die tijd triggerde in haar een ongekende drive om de financiële wereld transparanter en verantwoorder te maken. Haar kennis over risicomanagement en het belang van een gezonde governance en (risico)cultuur, heeft altijd als rode draad door haar carrière gelopen. Het is nog steeds haar kompas bij het zetten van nieuwe stappen. Amba heeft gewerkt voor de Rabobank, AXA, PwC en De Nederlandsche Bank en in 2011 heeft ze haar adviesbureau Risk & Governance opgericht. Ze zegt daarmee: wil je op verantwoorde wijze met risico’s omgaan, dan heb je een gezonde risicocultuur nodig. In haar visie de sleutel tot een stabiele financiële sector.

Naast haar advieswerk is Amba als docent verbonden aan de Amsterdam Business School van de UvA. In september 2015 is Amba door vakgenoten en een onafhankelijke jury, uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar.

 

Amba’s presentatie voor de avond richt zich op risico typen en de invloed op de dynamiek binnen teams en de bestuurskamers en specifiek het belang van diversiteit in risico typen.

Diversiteit is van belang om een evenwichtige besluitvorming te bereiken. Vaak denken we bij diversiteit aan leeftijd, afkomst of gender. Maar hoe zit het met de persoonlijke risicohouding? Welke rol speelt de persoonlijke risicohouding in de groepsdynamiek en de besluitvorming? En wat zijn mogelijke valkuilen van een bestuur met beperkte diversiteit (risk avers of juist risico’s zoekend)?

Amba licht de theorie en praktijk toe van de Risk Type Compass (hiermee kun je de persoonlijke risicohouding in kaart brengen). Aan de hand van recente cases laat Amba zien wat de impact is van persoonlijke risicohouding op het handelen van personen, teams en besturen. En hoe je de Risk Type Compass effectief kunt inzetten om de interactie met stakeholders te verbeteren. Ook legt Amba de link met het werkterrein van risicomanagement.

Gepresenteerd op 23 oktober 2017

 

terug naar het overzicht