Social Risk Management

Eelco de Groot

Eelco de Groot doceert en onderzoekt Social Risk Management aan de TU Delft en geeft regelmatig lezingen en trainingen voor overheid en bedrijfsleven. Hij werkte eerder voor Royal HaskoningDHV, Cordaid en Accenture in de olie- en mijnbouwsector in verschillende landen in Europa en Afrika, in Colombia en India.  In 2017 vertaalde hij in opdracht van het Ministerie van I&W de wereldwijd leidende norm op het gebied van sociaal risico management, de IFC Performance Standard, naar het Nederlands. Het is Eelco de Groots’ ambitie om de sociale risico’s op dezelfde gestructureerde en professionele wijze te managen en te verankeren in het risicobeheerssysteem als Health, Safety & Environment risico’s. Belangrijke studies tonen aan dat stakeholder gerelateerde risico’s een groter effect op de bedrijfsvoering en reputatie hebben dan welk ander risico. Aan de hand van voorbeelden uit zijn loopbaan presenteert de heer de Groot zijn visie op het thema.

Gepresenteerd op 20 maart 2018

 

terug naar het overzicht