Systeemrisico’s, verandering en herstel

Saskia Werners

Saskia Werners onderzoekt veranderingsprocessen en klimaatbestendigheid en ze leidt het VARMAP team (Vulnerability Assessment, Risk Management & Adaptive Planning) bij de United Nations University in Bonn. Daarnaast is ze universitair docent Adaptief Waterbeheer aan Wageningen University & Research. Ze adviseerde de Nederlandse en Bengaalse overheid over lange termijn waterveiligheid. Naast de universiteit, werkte ze voor adviesbureaus, een natuurorganisatie en de overheid.

Saskia over haar presentatie:

In mijn team doen we onderzoek naar risico’s, in het bijzonder in de context van klimaatverandering. We benaderen risico’s als het product van gebeurtenissen, blootstelling en kwetsbaarheid. Zelf ben ik zeer geïnteresseerd hoe onze kennis van risico’s mensen kan ondersteunen in hun besluitvorming. Ik doe onderzoek naar adaptatiepaden en hoe het doordenken van mogelijke scenario’s ons helpt om beslissingen te nemen ondanks een onzekere toekomst. COVID-19 zowel als de recente overstromingen in Nederland, België en Duitsland benadrukken de complexiteit van risico’s in onze maatschappij.

In die context wil ik het bij het nationaal netwerk risicomanagement graag hebben over drie vragen:

1)      Waar zitten risico’s in het systeem?

2)      Wat motiveert verandering?

3)      Hoe kunnen we herstel vormgeven?

Zie voor meer over Saskia: https://ehs.unu.edu/experts/researchexperts/15769.html#profile

Gepresenteerd op 22 november 2021

 

terug naar het overzicht