Risico van de dood hoort bij het leven

Risico van de dood hoort bij het leven

Science Guide, 21 maart 2020 | Voormalig huisarts en hoogleraar filosofie Marli Huijer maakt zich zorgen over de toenemende druk om bij de bestrijding van het coronavirus tot de meest rigoureuze maatregelen over te gaan. “Het democratische debat over hoe we omgaan met deze crisis ontbreekt. Dat kan misschien niet anders. Maar de besluitvorming wordt beheerst door angst voor hoge sterfcijfers terwijl die cijfers te weinig in het perspectief worden geplaatst van het gegeven dat er altijd mensen doodgaan.”

(…) Het RIVM heeft inmiddels decennialange ervaring met het breed afwegen van maatschappelijke vraagstukken. “Gezondheid is daarbij niet de enige waarde. Het gaat ook over hoe onze samenleving in elkaar zit, hoe de politiek in elkaar zit, de waarde van bewegingsvrijheid en sociale cohesie, van elkaar vertrouwen.” Ook hoe Nederlanders in het sociaal verkeer met elkaar omgaan, wordt meegenomen in de modellen. “Sinds enkele decennia richt het RIVM zich ook op de kwaliteit van leven. Gezondheid in de brede zin.” Uit eigen ervaring weet ze dat geluiden van buiten daarbij zeer serieus genomen worden. “Het RIVM is heel goed in die afweging en staat open voor stemmen van buiten, ook als dat kritische stemmen zijn. Ze kijken voortdurend hoe de samenleving reageert.”

(…) Het risico als de politiek en de media eenzijdig focussen op het aantal besmettingen en sterfgevallen is dat daardoor het afgewogen advies van het RIVM te makkelijk terzijde wordt geschoven. “De media hebben hier een grote verantwoordelijkheid in. Ze kunnen de angst versterken maar kunnen deze ook relativeren en in context plaatsen.”

(…) De oproep tot een totale lockdown, zoals Wilders en ook Thierry Baudet (Forum voor Democratie) bepleiten, speelt op een oneigenlijke manier in op de angst onder de bevolking voor ‘onnodige doden’. “Het is een krachtig argument maar de obsessie met het vermijden van alle risico’s is buitenproportioneel. We zullen moeten accepteren dat mensen overlijden.”

Klik hier voor het artikel

Terug naar Uit de media