Press enter to begin your search
 

Wie zijn wij

NETWERK VAN NETWERKEN

Het Nationaal Netwerk Risicomanagement is een besloten high level netwerk van mensen uit diverse delen van de samenleving, die ervaringen uitwisselen en met elkaar reflecteren over veiligheid en risico’s.

We zijn tevens een netwerk van netwerken: er zijn diverse organisaties en netwerken in Nederland actief op het gebied van risicomanagement. De meeste van deze organisaties en netwerken hebben een vertegenwoordiger in het Nationaal Netwerk Risicomanagement.

Het NNR organiseert 5 á 6 keer per jaar een bijeenkomst (van 17:00 – 20:00) met sprekers van buiten of vanuit de eigen kring. De leden betalen contributie voor de kosten van de organisatie.

ONZE DOELEN

Netwerk uitbreiden

Verschillende organisaties op het gebied van risicomanagement koppelen binnen de vereniging teneinde de communicatie en kennisdeling te bevorderen;

Aanwakkeren

De bevordering van het vakgebied Risicomanagement met speciale aandacht voor integrale veiligheid;

Kruisbestuiving kennis

De verspreiding van kennis, zowel wetenschappelijke als beleidsmatige en van praktijkervaringen;

Horizon verbreden

De onderlinge uitwisseling van kennis, ervaring en inzicht tussen de leden en genodigden;

één plus één is drie

De onderlinge steun bij het organiseren van congressen, seminars, lezingen en gastcolleges, e.d.;

Samen organiseren

De onderlinge afstemming van data en onderwerpen bij het organiseren van activiteiten;